Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

Zorg mag geen punt van zorg zijn, maar zorg is toegankelijk, solidair en betaalbaar.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een uitvoeringstaak van de gemeente. Ze heeft daarin een belangrijke rol in de verzorging, begeleiding en participatie van haar inwoners, zodat deze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De druk op deze gemeentetaak zal per 2015 toenemen vanuit de hervormingen in de AWBZ, de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via de nieuwe participatiewet. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding uit de rijksregeling AWBZ en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging. De overheveling van deze taken naar de gemeente zal gepaard gaan met een overheveling van financiële middelen, echter met een fikse korting: een derde minder ten opzichte van het huidige budget. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld en krijgen voor het eerst zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. Ze heeft daarmee een groot belang in de leefwereld van de burgers. De uitdaging voor de gemeente, als meest nabije overheid, is mensen beter, eerder en slimmer te gaan (laten) helpen tegen fors minder kosten, waarbij de zelfredzaamheid van de burger bevorderd wordt.
D66 Roosendaal streeft naar een betrokken gemeente die slim en efficiënt stuurt op intensieve samenwerking van de diverse betrokken uitvoeringsinstanties. De decentralisaties maken het mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen.

Zorg mag geen punt van zorg zijn, maar zorg is toegankelijk, solidair en betaalbaar.