Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en ruimtelijke ordening

Kies voor behoud, verbeter en verduurzaam wat je hebt.

In een tijd van mobiliteit zijn mensen minder gebonden aan hun woonplaats vanwege hun werk, maar vooral vanwege de voorzieningen die hun woongemeente te bieden heeft. Een nette, goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de binding met de woonplaats en dat voorkomt leegloop. D66 Roosendaal vindt daarom dat de gemeente in haar beleid moet kiezen voor kwaliteitsverbetering van hetgeen wat er momenteel aanwezig is aan voorzieningen. De keuze voor kwaliteit zien wij niet terug in het huidige gemeentebeleid. Als wij Roosendaal als een leefbare stad willen houden zullen we actie moeten ondernemen. D66 Roosendaal heeft vertrouwen in de toekomst, maar de toekomst begint nu. We moeten nu kiezen hoe wij Roosendaal in de toekomst willen zien. D66 Roosendaal gelooft daarom dat we moeten kiezen voor behoud, verbetering en verduurzaming van hetgeen we hebben. Daarbij ligt de focus van D66 Roosendaal op:
• Wonen
• Openbare ruimte
• Binnenstad Roosendaal
• Herstructurering bedrijventerreinen
• Agrarische sector
• Huisvesting arbeidsmigranten

Kies voor behoud, verbeter en verduurzaam wat je hebt.