Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 Roosendaal gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Roosendaal kent uitstekende basisscholen en voortgezet onderwijs, goede MBO-opleidingen en nu zelfs een HBO Associate Degree opleiding. Daarmee heeft Roosendaal alles in huis voor een goede, volledige onderwijscarrière, met gelijke kansen voor iedereen, zodat ieder kind in Roosendaal de kans krijgt zich ten volle te ontplooien. Speciale aandacht moet daarbij gevraagd worden voor kinderen met een beperking en voor kinderen die school vroegtijdig verlaten. D66 Roosendaal staat voor een totaalvisie op onderwijs. Integraal en met goede ondersteuning vanuit de gemeente.

De slimmere stad Roosendaal.