Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

D66 Roosendaal vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Ondernemers vormen voor D66 Roosendaal de basis voor een open en levendige maatschappij met kansen voor iedereen. Ruimte voor ondernemerschap biedt ruimte voor vindingrijkheid en creativiteit. Daarom vindt D66 het belangrijk dat de gemeente Roosendaal een gunstig ondernemersklimaat kent, voor starters, nieuwkomers en bestaande ondernemers.

Hier ligt een duidelijke rol voor de gemeente. De gemeente schept de juiste randvoorwaarden: een aantrekkelijke omgeving met een goed onderhoudsniveau, een goede bereikbaarheid, duidelijke en doeltreffende regelgeving. Binnen deze kaders moeten ondernemers de ruimte krijgen hun eigen weg te kiezen en zelfstandig te innoveren en groeien. Dit is in het belang van de ondernemer, de werkgelegenheid en onze gemeente als een geheel, waarbij de focus ligt op kwaliteit.

Werken en ondernemen in Roosendaal