Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verheffen de mens.

Kunst en cultuur vervullen belangrijke functies in de samenleving. Het helpt mensen vormen, verbeeldt maatschappijkritiek en biedt een bron van plezier en vermaak. Desondanks zijn kunst en cultuur, in tijden waarin er in financieel opzicht minder ruimte is, al gauw het kind van de rekening. Uiteraard is D66 Roosendaal ook kritisch op de kosten van kunst en cultuur in relatie tot de kwaliteit ervan en de beschikbare middelen. Om de waarde van kunst en cultuur te behouden wil D66 samen met de sector, deskundigen, burgers en bedrijven creatieve oplossingen vinden.

Kunst en cultuur dragen bij aan Roosendaal- woonstad.

Krijgen de kunsten niet de goede aandacht dan mist Roosendaal een sterk punt als woonstad. Mogelijkheden van kunst- en cultuurbeleving dragen immers bij aan een prettig leef- en woonklimaat. Een benadering van kunst en cultuur als kostenpost kan dan op termijn erg kostbaar blijken.

Kunst en cultuur verheffen de mens.