Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën en economie

Bezuinigen moet, maak duurzame keuzes.

Tegenvallende inkomsten uit grondexploitaties, vermindering van de inkomsten uit het Rijk, extra taken en financiële verantwoordelijkheden vanuit de decentralisaties van overheidstaken met bijbehorende efficiency kortingen van het rijk via het gemeentefonds: allemaal redenen waarom de gemeente de afgelopen jaren heeft moeten bezuinigen en de komende jaren nog meer moet gaan bezuinigen. Deze ontwikkelingen zullen effect hebben op de reserves en het weerstandsvermogen van de gemeente. De ratio weerstandvermogen is de afgelopen twee jaar al van 1,9 naar 1,3 gedaald. D66 Roosendaal gaat voor een minimaal weerstandsvermogen van 1,0. Daarnaast ligt er nog een financiële druk vanuit het politieke verleden van Roosendaal vanuit het grondbeleid en majeure projecten als Stadsoevers.

D66 is een partij die vindt dat de financiën op orde moeten zijn, ook op de lange termijn, dat is duurzaam. We moeten de problemen van het heden niet doorschuiven naar de toekomst en daarmee onze (klein)kinderen belasten. D66 Roosendaal zet ten aanzien van financiën en economie in op:
• Kerntakendiscussie
• Intensieve rol rekenkamer
• Grondbeleid
• Rendement van majeure projecten
• Herstructurering bedrijventerreinen
• Ondernemersfonds
• Masterplan logistiek en transport
Deze standpunten worden hieronder verder toegelicht

Bezuinigen moet, maak duurzame keuzes.