Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en burger

D66 Roosendaal streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Vrijheid in verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt en wat die bestuurders doen. In vrijheid in verbondenheid is het van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en democratische verantwoording afleggen, controleerbaar zijn. D66 Roosendaal staat voor een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

Een sterke democratische rechtsstaat, waar bewoners invloed en inspraak hebben