Steun ons en help Nederland vooruit

Softdrugsbeleid

Roosendaal kent, samen met Bergen op Zoom, een uitzonderingspositie binnen Nederland. Geen enkele coffeeshop mag zich nog vestigen binnen de gemeentegrenzen. D66 Roosendaal heeft begrip voor de achtergrond van dit beleid. De vele drugstoeristen van over de grens die dagelijks Roosendaal aandeden, staan nog op ieders netvlies. Deze opzichtig zichtbare overlast is grotendeels verdwenen. Helaas is daarvoor illegale straathandel in de plaats gekomen. Vrijwel iedere Roosendaler ziet met grote regelmaat illegale drugsdeals in het openbaar. Op parkeerplaatsen, op straat, zelfs in speeltuintjes. Daarnaast toont de drugsscan aan dat de sluiting van de coffeeshops heeft geleid tot de vorming van machtige criminele drugsbendes, met bijbehorende gewelddadige criminaliteit, intimidatie en ondermijning. Dit geeft een groot gevoel van onveiligheid onder de inwoners van Roosendaal. Daarnaast is het aantal thuistelers niet gedaald, maar gestegen. Regelmatig zijn er zelfs signalen dat dit onder druk of dwang gebeurt. Dit is voor D66 Roosendaal onaanvaardbaar.

 

D66 Roosendaal wil ten minste één gedoogd en op termijn gelegaliseerd verkooppunt van softdrugs (Coffeeshop) binnen onze gemeente. Een plaats waar zo veilig mogelijk, onder toezicht en met goede voorlichting cannabis gekocht kan worden. De gebruiker kiest immers niet voor de gevaarlijke, overlast gevende, illegale dealer wanneer er een legaal alternatief is.

 

D66 Roosendaal wil dat wij als gemeente actief deelnemen aan pilots omtrent legale wietteelt. De (brand)risico’s van illegale teelt en de gerelateerde criminaliteit mogen niet langer opwegen tegen de vermeende baten. Opsporing en bestraffen is in het geheel niet effectief gebleken. Alleen middels regulering en legalisering kan de criminaliteit van de markt verdrongen worden.

 

D66 Roosendaal gelooft in een tweedelig beleid. Het is naïef te geloven dat gedogen, reguleren en legaliseren alleen alle negatieve effecten van softdrugsgebruik zullen uitbannen. Naast decriminalisering zijn ook intensieve voorlichting over de risico’s, handhaving op resterende criminele activiteiten en goed toezicht op de resterende overlast van legale verkooppunten van groot belang.

 

Wat D66 Roosendaal betreft zal deze coffeeshop geopend worden op een eenvoudig te bereiken en goed te beveiligen locatie op een industrieterrein. Zo beperken we niet alleen de straathandel maar voorkomen we ook een terugkeer van de overlast in de binnenstad. Met bestaande ondernemers worden afspraken gemaakt over adequate handhaving bij overlast.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2019