Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Preventie, ofwel het voorkomen van criminaliteit en radicalisering is voor D66 Roosendaal het uitgangspunt bij het verbeteren van de veiligheid. Dit begint vroeg, met investeringen in het onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Op die manier nemen we een belangrijke oorzaak van van criminaliteit en radicalisering zo veel mogelijk weg. Preventie is ook inwoners ondersteunen en mobiliseren om weerbaar te zijn tegen criminaliteit en overlast.

 

Een belangrijk onderdeel van preventie binnen de gemeente is de uitstraling van buurten. Schone straten, goed onderhouden groen en grijs, geen kapot straatmeubilair, werkende straatverlichting, alles draagt bij aan een vermindering van criminaliteit en overlast. Daarom staat D66 Roosendaal voor goed onderhoud van de openbare ruimte.

 

De gemeente Roosendaal kent veel (Whatsapp) buurtwachtgroepen. Groepen waarin inwoners samen een oogje in het zeil houden om de veiligheid van hun buurt te verbeteren. D66 Roosendaal is groot voorstander van deze initiatieven. Een buurt waarin buren goed contact met elkaar hebben en elkaar waarschuwen bij verdachte situaties, is een veiligere buurt. Waar mogelijk ziet D66 Roosendaal graag de vorming van nog meer buurtwachtgroepen.

 

D66 Roosendaal wil initiatieven vanuit bewoners omarmen en ondersteunen. Daarnaast moet altijd goed geluisterd worden naar klachten en zorgen van inwoners. Zij weten tenslotte het best wat de veiligheidsproblemen in hun buurt zijn.

 

Cybercriminaliteit is een groot, moeilijk te overzien en grensoverschrijdend probleem. Toch ligt in de preventie hiervan volgens D66 Roosendaal een rol voor de gemeente. Ten eerste moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door de eigen cyberveiligheid goed op orde te hebben. Daarnaast ligt er een taak voor de gemeente bij het informeren van inwoners en bedrijven over het verhogen van de eigen digitale veiligheid. Dit begint al op school, met lessen over het beschermen van persoonlijke gegevens, uitleg over het principe van cybercriminaliteit en over cyberpesten, gericht op preventie.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2019