Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving

Preventie alleen kan helaas niet voorkomen dat criminaliteit blijft bestaan. In die gevallen komt handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar in sommige gevallen ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking.

 

D66 Roosendaal wil dat dat in het driehoeksoverleg – het overleg tussen burgemeester, OM en politie over veiligheidsonderwerpen – afspraken gemaakt worden over de inzet op lokale prioriteiten. De gemeenteraad moet daarbij inspraak krijgen in de te maken afspraken.

 

Gemeentelijke BOA’s (beter bekend als handhaving) kunnen een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente. De inzet van BOA’s is wat D66 Roosendaal betreft altijd aanvullend aan de inzet van de politie. Het is niet de bedoeling dat BOA’s de rol van gemeentepolitie aannemen. Er moet een duidelijke taakverdeling zijn. Taken en rollen van de BOA’s moeten duidelijk vastgelegd worden om te voorkomen dat politietaken toch bij BOA’s belanden.

 

D66 Roosendaal streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent ook dat lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor goede crisisbeheersing is samenwerking zelfs van essentieel belang. Alleen op regionaal niveau kan afdoende ervaring en routine opgedaan worden voor goede crisisbeheersing.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2019