Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherming van de democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat beschermt de vrijheid van ons allemaal. Ook de gemeente draagt wat D66 Roosendaal betreft verantwoordelijkheid in het beschermen van onze democratische rechtsstaat. Op de eerste plaats willen we dat de gemeente onze vrijheid en privacy beschermt Daarnaast verwachten we dat de gemeente een rol speelt in het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtsstaat als gevolg van discriminatie, radicalisering en criminaliteit.

 

D66 Roosendaal wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed van deze maatregelen op de vrijheid en privacy van inwoners. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer om een zeer zorgvuldige en transparante afweging. D66 Roosendaal is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht of preventief fouilleren, zeker als deze maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Deze maatregelen dienen altijd doelgericht en proportioneel zijn, waarbij nut, noodzaak en effectiviteit op een regelmatige basis aangetoond dienen te worden. Ook moet de gemeenteraad geïnformeerd en geraadpleegd worden voor deze middelen worden ingezet.

 

Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt om zowel voorlichting als, bij overtredingen, strafrechtelijke aanpak. D66 Roosendaal wil dat het aanpakken van discriminatie in welke vorm dan ook een prioriteit is voor de politie. Voor D66 Roosendaal is het onacceptabel wanneer de politie willens en wetens etnisch profileert. De overheid moet mensen altijd gelijkwaardig behandelen en hun vrijheden respecteren.

 

D66 Roosendaal staat vierkant achter de vrijheid van meningsuiting en wil geen ideeën verbieden, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of haat. Extremisme en radicalisering kunnen een voedingsbodem zijn voor terrorisme. Daarom moeten wijkagenten en welzijnswerkers in gesprek blijven met mensen die in contact staan met extreme organisaties. Het is cruciaal dat er een centraal meldpunt is waar inwoners of professionals (signalen van) radicalisering kunnen melden zodat radicalisering vroegtijdig wordt opgemerkt en opgepakt door nauwe samenwerking tussen politie, gemeente, scholen, religieuze instellingen, zorgverleners en anderen. Daarbij is het essentieel dat de omgeving wordt betrokken om verdere radicalisering te voorkomen.

 

Ondermijnende criminaliteit, dat wil zeggen criminaliteit waarbij onderwereld en bovenwereld verweven raken, zet de rechtsstaat onder druk. Corruptie, witwassen en intimidatie van gezagsdragers zijn hiervan goede voorbeelden. Deze verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld vormt ook op lokaal niveau een potentieel gevaar. Om dit tegen te gaan is een goede samenwerking tussen gemeente, politie en bijzondere opsporingsambtenaren van groot belang.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2019