Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 oktober 2021

Raadsvragen over onterechte uithuisplaatsingen van kinderen

Lijsttrekker Bejar Taher en Raadslid Harm Emmen hebben schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over de onterechte uithuisplaatsingen van kinderen onder slachteroffers van de toeslagenaffaire. D66 Roosendaal wilt weten hoeveel kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal en wat het college van Burgemeester & Wethouders…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 oktober 2021

Raadsvragen over verkeersveiligheid

Lijsttrekker Bejar Taher en Raadslid Harm Emmen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over de verkeersveiligheid in de gemeente Roosendaal. In 2020 waren er maarliefst 547 verkeersongelukken binnen de gemeentegrenzen. D66 Roosendaal wilt weten waar de plekken zijn gelokaliseerd waar de meeste verkeersongelukken gebeuren en wat het college van Burgemeester…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 juni 2021

Bejar Taher verkozen tot Lijsttrekker

Bejar Taher is door de leden verkozen tot Lijsttrekker van D66 Roosendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Bejar dankt zijn medekandidaat en wenst hem veel succes toe. Via deze weg nodigt Bejar je uit om actief te worden voor D66! Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op via:

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 juli 2019

Kadernota 2020

De kadernota is een belangrijk onderdeel van het politieke jaar. In de kadernota geven raad en college aan waar het komende jaar de focus ligt. Wat gaan we doen, en welke middelen maken we daar voor vrij? Welke onderdelen uit het bestuursakkoord krijgen komend jaar prioriteit? Maar bovenal: wat wil de raad komend jaar bereiken…

Bekijk nieuwsbericht