Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2014

Actueel: grondprijs dorpen en bussluis ’t Zand

Grondprijs dorpen

Binnen de Roosendaalse gemeenteraad ontstaat steeds meer draagvlak om de grondprijs in de dorpen van Roosendaal te verlagen.

D66 Roosendaal vindt dat je als gemeente transparant moet zijn in waar het geld voor wordt gebruikt, waarom de grondprijs is wat die is. D66 Roosendaal vindt het niet fair om de grondprijs te verlagen, daarmee breng je hen die wel de volle mep hebben betaald mogelijk in de problemen. Laat als gemeente wel duidelijk zien waarin je investeert vanuit de grondopbrengsten. Dat kan afhankelijk van de kern meer zijn omdat de belangen groter zijn of de behoefte aan voorzieningen (behoud of nieuw) nadrukkelijker is. Het rendement uit de grondprijs fluctueert dan, maar de directe investeringen in voorzieningen betekenen wel een prettige leefomgeving.

Bussluis bij ’t Zand

Bewoners van de Zundertseweg in Roosendaal dreigen naar de rechter te stappen als de bussluis in zijstraat ’t Zand verdwijnt. Er wordt in Roosendaal door voor- en tegenstanders al een jaar gesteggeld over het voortbestaan van ‘de knip’ in ’t Zand.

D66 Roosendaal wil aandacht voor de ontsluiting van de kernen en wijken onderling. Diverse verkeerspunten in de gemeente Roosendaal zijn nu bron van ergernis. Dagelijks hebben veel inwoners van onze gemeente last van hoge intensiteiten doorgaand verkeer en hebben veel automobilisten de frustratie van ver om moeten rijden. Een toename in sluipverkeer draagt niet bij aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijken en kernen. Ontsluiting van de wijken Tolberg en Kortendijk, waarin de knip in ’t Zand een bottleneck is, verdient speciale aandacht en moet nu eens echt aangepakt worden. De visie van D66 Roosendaal hierop is het doortrekken van de Willem Dreesweg richting de rotonde Zundertseweg- Onyxdijk.