Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 december 2013

D66 Roosendaal staat voor positieve politiek!

D66 Roosendaal staat voor positieve politiek!

D66 Roosendaal staat voor een open, menselijke en duurzame samenleving. Wij vertrouwen op de individuele én de collectieve kracht van mensen. D66 Roosendaal wil samen met inwoners, maatschappelijke partners en andere (politieke) partijen een gemeente maken waar het prettig is om te leven, waarin mensen elkaar in hun waarde laten en elkaar met respect behandelen.

Dat is de verantwoordelijkheid van iedereen – én in het belang van iedereen.

Het blindstaren op verschillen, angst voor het vreemde en uitsluiting van mensen zijn negatieve zaken die helaas nog te veel voorkomen in onze samenleving. Er is juist behoefte aan positiviteit en optimisme, aan verbinding en begrip, aan vernieuwing en verwondering, aan inclusief in plaats van exclusief denken. Dat is waar D66 Roosendaal voor staat – een betrokken, oprechte, transparante en fatsoenlijke politiek vanuit een sociaal-liberale visie.

Wij hebben onderstaande drie agendapunten geformuleerd voor Roosendaal. U bent van harte uitgenodigd deze samen met ons op te pakken!

1. Divers Roosendaal: de kracht en creativiteit van anderen

Democratie gedijt door diversiteit. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. D66 Roosendaal ziet verschillen tussen mensen als kracht en kans voor de Roosendaalse samenleving. Daarom moet diversiteit gekoesterd worden. Wij willen mensen verbinden in plaats van van elkaar te laten vervreemden – juist nu is dat nodig.

2. Roosendaal-In-Actie: burgers nemen het initiatief

Democratie bloeit door de betrokkenheid en het initiatief van burgers. Zij weten wat er leeft, waar het aan schort en wat er nodig is. Vele Roosendalers hebben creatieve en ludieke ideeën over hoe zij hun stad, wijk, buurt of straat snel, eenvoudig en met elkaar kunnen verbeteren. D66 wil deze creativiteit benutten en het mogelijk maken goede ideeën in praktijk te brengen.

3. Jeugd: het geluid van de toekomst

Democratie geeft ruimte aan het geluid van iedereen. Toch kun je pas vanaf 18 jaar gaan stemmen. Vernieuwing komt vaak van jongere generaties. De onbevangenheid, de energie, het lef en de verwondering van jongeren zorgen voor nieuwe, eigentijdse en originele inzichten. D66 wil de Roosendaalse jeugd betrekken bij de politiek.

Meedenken of meedoen ?
D66 Roosendaal zoekt leden die zich verdienstelijk willen maken voor de gemeente vanuit een sociaal-liberale visie. Heeft u ideeën voor een beter Roosendaal? Wilt u zich inzetten voor de Roosendaalse samenleving? Wilt u concreet invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid? Neem contact met ons op via info@d66roosendaal.nl